St. Gregoriusschool

De Webpresence van de St. Gregoriusschool

In het voorjaar van 2011 liet de St. Gregoriusschool weten dat de bestaande website niet meer van deze tijd was. Ook het onderhouden liep in de praktijk via de provider, omdat de school vond dat het actualiseren te omslachtig werkte. Vanuit ITRI zijn we daarop met de schoolleiding in contact getreden.

In de gesprekken met Rixt Minnema, de directrice, bleek al dat we eerst een orientatiefase in zouden gaan. Samen met haar en meester Pyt hebben we andere websites bekeken om een indruk te krijgen van mogelijkheden en uitstraling voor een mooie site. Vervolgens zijn Rixt en Pyt aan de slag gegaan om vanuit de schetsen te komen tot de basis van waaruit we konden starten.

Eind mei 2011 hadden we de grote lijn van de website te pakken, zoals hiernaast te Eerste schets van de nieuwe St. Gregoriusschool websitezien is.

 

 

Qua omgeving ging de voorkeur uit naar Joomla, omdat dat zowel Rixt als Pyt daar al ervaring mee hadden.

Modeluitwerking van de nieuwe St. Gregoriusschool websiteDaarna kwam de tijd van het uitwerken van de verdere layout, de menu’s en de daadwerkelijke artikelen. Dit moest tussen het drukke schoolwerk door en zo was het alweer voorjaar 2012. Vanuit de school was het nu duidelijk welke websitekleuren het beeld gingen bepalen. Rood en zwart zijn de schoolkleuren en dit moest zo terugkomen dat de site toch “fris” blijft en niet te “zwaar” wordt. Een leuke uitdaging!

Dan is het tijd om samen te sleutelen aan de site. Met regelmatige demo’s en presentaties ontstaat een uiteindelijk met elkaar afgestemd beeld. De artikelen worden in eerste instantie door ITRI gemaakt, zodat het achtergrondproces optimaal ingeregeld wordt.

Ondertussen wordt de wisseling van de provider voorbereid. Op 13 juli is de nieuwe website zichtbaar. En vandaag 22 juli 2012, op de laatste dag voor de schoolvakantie, is de site gepromoot.

nieuwe St. Gregoriusschool website 

In IT termen was de werkwijze Agile. Bij Agile zorgt de IT leverancier dat de opdrachtgever, in dit geval Rixt, “aan het roer staat”. Hierdoor weet iedereen zeker dat het project de goede kant op gaat. Voor de processen is de LEAN methode gebruikt, zodat alle onnodige en complexe handelingen verwijderd zijn. Het opzetten en “inleren” van de nieuwe processen zal tijdens de vakantie en het komende schooljaar plaatsvinden.

Zoals we zien gaat het bij webpresence om meer dan alleen een nieuwe website neerzetten. Achter de schermen is bijvoorbeld veel werk verzet om de site goed doorzoekbaar te maken middels trefwoorden. De site heeft een strategie voor het archiveren zodat het beheer overzichtelijk is en blijft.

ITRI is zo de ideale partner om de voor u beste solution te realiseren.